Så här hittar du serienummer och produktinformation (modellidentifierare)

    Så här hittar du detaljerad produktinformation i OS X:
  • Klicka på Apple-menyn () och välj ”Om den här datorn”.
  • Klicka på Systemrapport.
  • Maskinvara: Maskinvaruöversikt.
  • Om du behöver veta modellidentifieraren (t.ex. MacBookAir7,2) hittar du den i systemrapporten.

Mer information finns på: https://support.apple.com/sv-se/HT204308

 

Likewize is the world's largest specialized wireless distributor and a leading global services company, serving mobile device manufacturers, wireless operators and retailers.

  • Local presence in approximately 40 countries(2012)
  • Ranked #58 on Forbes 2012 List of America's Largest Private Companies
  • The largest Hispanic-owned business in the United States